Welkom op onze website!We hopen dat u zult vinden wat u zoekt.De site wordt regelmatig bijgewerkt met data en tijden voor de bijeenkomsten.Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

De menorah op de banier van de toren (zie de foto) toont de naam van onze Schepper in Oud Hebreeuws, die wordt uitgesproken als Yehovah. The Cornerstone heeft niets te maken met Jehova's Getuigen, maar eert de Schepper door Zijn Qodesh Naam te gebruiken, volgens Deuteronomium 12:3-4.En gij zult hun altaren afwerpen, en hun opgerichte beelden verbreken, en hun bossen met vuur verbranden, en de gesneden beelden hunner goden nederhouwen; en gij zult hun naam te niet doen uit diezelfde plaats. Gij zult Yehovah, uw Elohim, alzo niet doen! Deuteronomium 12:3, 4. (d.w.z. Zijn Naam niet afschaffen door die nooit te gebruiken!).

Wie wij zijn

Torah Life at The Cornerstone is een kleine groep gelovigen met een christelijke achtergrond die nu Torah nalevende volgelingen van Ye’shua zijn.
We uiten onze liefde voor Israël, erkennende dat onze Christelijke achtergrond voor onze Joodse broeders en zusters een obstakel kan zijn om onze bijeenkomsten bij te wonen. De gemeenschap van Torah Life at The Cornerstone ziet zichzelf niet als een vervanging van Israël, maar erkent dat Redding tot de goyim komt vanuit de Joden. (Johannes 4:22; Romeinen 1:16).
Torah Nalevend
Ye’shua de Messias was een Torah nalevende Jood en ons doel is om zijn voorbeeld te volgen.
In overeenstemming met Romeinen 3:31 willen we de Torah bevestigen, door het naleven van de Torah in ons dagelijks leven. Tegelijkertijd is het ons duidelijk dat de Rechtvaardige zal leven door geloof (Habakuk 2:4).
Bijbelse Shabbat en Feesten van Yehováh
Messias Ye’shua hield de bijbelse Shabbat en alle Apart-Gezette feesten van Yehováh (Levititcus 23), die een schaduw zijn van de dingen die komen gaan (Kolossenzen 2:17). Evenzo proberen wij zijn voorbeeld te volgen. Zoals uiteengezet in de Torah zijn de feesten van Yehováh, inclusief de Shabbat, Zijn eeuwige afspraken (Moadim). De eerste vrijdagavond van elke maand hebben we een Shabbat-avondbijeenkomst (Erev Shabbat). De andere Shabbat-bijeenkomsten zijn op zaterdagochtend. Tijden en data van de bijeenkomsten worden op de site bijgewerkt. Waar mogelijk nemen we de nieuwe maan-Shabbat in acht, evenals de hoge Shabbat indien van toepassing tijdens de Apart-Gezette Feesten van Yehováh.
We vieren ook Chanukah (Feest van Toewijding), zoals Messias Ye’shua deed (Johannes 10:22-23) en het Bijbelse Feest van Purim.Redding
We onderwijzen dat Redding is door een levend geloof en een relatie met Yehováh, door de Zoon, Messias Ye’shua en Zijn vergoten bloed. Een authentieke ervaring van verlossing zal een authentieke Apart-Gezette levensstijl voortbrengen (2 Petrus 1:10).
Onderdompeling
We passen Ye’shua Naam Onderdompeling toe. U kunt ons e-mailen voor meer informatie over ons gratis PDF-boekje:
"Ye’shua Naam onderdompeling zoals toegepast door de Nieuw-Testamentische evangelisten, apostelen en Torah Life at the Cornerstone in de 21ste eeuw."
Eenheid
Ye’shua onderwees Eenzijn, (Markus 12:29). Zo onderwijzen ook wij dat er één almachtige Schepper is, Yehováh (G_d) geopenbaard in de persoon van Ye’shua Messias. Dat in Messias Ye’shua heel de volheid van de goddelijke natuur lichamelijk verblijft (Kolossenzen 2:9) en dat Hij, Ye’shua, de eeuwige Vader is: Jesaja 9:5, Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven: en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke El, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Dus daarmee is in Ye’shua Messias zowel goddelijkheid als menselijkheid. Voor een diepgaande studie hierover, zie het werkboek: Leid Mij Tot de Vader door Derek Robert.Autoriteit van de Schrift
Wij geloven dat het geïnspireerde en onfeilbare woord van Yehováh is vervat in de Textus Receptus (NT) en vertaald in de Bijbels van de Reformatie.

Met betrekking tot het Nieuwe Testament aanvaarden we alleen als gezaghebbend de Schrift die is vertaald vanuit de Textus Receptus, en de Hebreeuwse manuscripten van Mattheüs, en vanuit de nieuw ontdekte (pagina's van) Manuscripten van Marcus, Lukas en Yochanan (Johannes) in de Hebreeuwse taal.
Met 2.500 OT-verzen geciteerd op 4.600 plaatsen in het NT zien we het NT als een uiteenzetting van het OT of, om het adagium aan te halen, "het nieuwe is verborgen in het oude en het oude is geopenbaard in het nieuwe".
Met betrekking tot het OT accepteren we alleen als gezaghebbend, dat wat is vertaald uit de Masoretische tekst en zoals vertaald in de Reformatiebijbels. Romeinen 15:4, Want al hetgeen tevoren geschreven is, is geschreven om ons te leren, opdat wij door geduld en vertroosting van de schriften, hoop hebben.
We aanvaarden niet het gezag van de Talmud, de rabbijnen of welk priesterschap dan ook, als op enige wijze gezaghebbend boven de Schrift (Mattheüs 15: 1-20).
We nemen de Schrift en de Schrift alleen als de uiteindelijke autoriteit in alle zaken van de leer en gemeentepraktijk en willen we ons houden aan de duidelijke betekenis van de tekst.
Een bijbels model
Deze gemeente wil werken aan een bijbels Nieuw-Testamentisch model en functioneert als zodanig niet als een democratie. Derek Robert is onze opziener en Pastor Johanna Robert leidt aanbidding en onderwijst met een profetische zalving, en is ook betrokken bij de dagelijkse leiding van de gemeente.
Derek werd aangesteld in En Agape, Californië, in 2001 door Dr. Dewberry, en als opziener in The Cornerstone in 2004. Johanna ontving haar pastorale aanstelling in 2008 van Dr. Dewberry.
Genezing en bevrijding
We onderwijzen dat zowel de genezings- als de bevrijdingsbediening voor vandaag zijn, en als zodanig vormen beide een vast onderdeel van het gemeenteleven.
Als u genezing nodig hebt, bent u welkom om een Shabbat-bijeenkomst bij te wonen, en gebed en het opleggen van handen te ontvangen. (Gelieve eerst bij ons te informeren om er zeker van te zijn dat u een geschikte dienst bijwoont).
Welkom
U bent van harte welkom om onze Shabbat-bijeenkomsten bij te wonen. Consumpties zijn verkrijgbaar vóór onze Shabbat-avond- en ná onze Shabbat-ochtendbijeenkomsten.
Check alstublieft de website regelmatig om de data en tijden van Bijeenkomsten en Vieringen na te gaan.

Bijeenkomsten

Data voor de bijeenkomsten kunnen veranderen, controleer deze pagina daarom regelmatig.De bijeenkomsten zijn in Nederlands / Engels.Als vuistregel kunt u aanhouden dat er op de eerste vrijdag van elke maand een Erev Shabbat bijeenkomst is op vrijdagavond (u bent welkom voor koffie of thee vanaf 19:30 uur).
Deze bijeenkomsten duren meestal tot ongeveer 21:30 uur.
In de andere weekenden van de maand verwelkomen we u graag voor de Yom Shabbat bijeenkomsten op zaterdagochtend. Deze bijeenkomsten beginnen om 11:00 uur en duurt meestal tot ongeveer 13:00/13:30 uur, gevolgd door gemeenschap met elkaar met koffie, thee en soep.We moedigen u aan om geen jeans/spijkerbroeken te dragen (deze beschouwen wij als unisex kleding), maar om u bescheiden, casual net te kleden. (Geen shorts of strakke kleding).

Maand/DatumTijdBijeenkomstTorah Portie, Haftara en B'rit Chadashah
Mei, za. 25/511:00u, deuren open 10:30uShabbat bijeenkomst. Torah Class for Children / Torah Klas voor Kinderen tijdens het onderwijs.Bechukotai, Torah: Leviticus 26:3-27:34, Haftarah: Jeremiah 16:19-17:14, B'rit Chadashah: Mattheüs 22:1-14
Juni, za. 1/611:00u, deuren open 10:30uShabbat bijeenkomst. Torah Class for Children / Torah Klas voor Kinderen tijdens het onderwijs.Bamidbar, Torah: Numeri 1:1-4:20, Haftarah: Hosea 1:10-2:20, B'rit Chadashah: Romeinen 9:22-23
vrij. 7/620:00u, deuren open 19:30uShabbat avondbijeenkomst.Nasso, Torah: Numeri 4:21-7:89, Haftarah: Richteren 13:24-25, B'rit Chadashah: Johannes 12:20-36
za. 15/611:00u, deuren open 10:30uShabbat bijeenkomst. Torah Class for Children / Torah Klas voor Kinderen tijdens het onderwijs.Beha’alot’cha, Torah: Numeri 8:1-12:16, Haftarah: Zachariah 2:10-4:7, B'rit Chadashah: Openbaring 11:1-19
za. 22/611:00u, deuren open 10:30uShabbat bijeenkomst. Torah Class for Children / Torah Klas voor Kinderen tijdens het onderwijs.Shelach, Torah: Numeri 13:1-15:41, Haftarah: Jozua 2:1-24, B'rit Chadashah: Hebreeën 3:7-4:11
za. 29/611:00u, deuren open 10:30uShabbat bijeenkomst. Torah Class for Children / Torah Klas voor Kinderen tijdens het onderwijs.Korach, Torah: Numeri 16:1-18:32, Haftarah: 1 Samuël 11:14-12:22, B'rit Chadashah: Handelingen 5:1-11
Juli, vrij. 5/720:00u, deuren open 19:30uShabbat avondbijeenkomst.Chukat, Torah: Numeri 119:1-22:1, Haftarah: Richteren 11:1-33, B'rit Chadashah: Johannes 3:1-21
za. 13/711:00u, deuren open 10:30uShabbat bijeenkomst. Torah Class for Children / Torah Klas voor Kinderen tijdens het onderwijs.Balak, Torah: Numeri 22:2-25:9, Haftarah: Michah 5:7-6:8 B'rit Chadashah: Romeinen 11:25-32
za. 20/711:00u, deuren open 10:30uShabbat bijeenkomst. Torah Class for Children / Torah Klas voor Kinderen tijdens het onderwijs.Pinchas, Torah: Numeri 25:10-29:40, Haftarah: 1 Koningen 18:46-19:21, B'rit Chadashah: Openbaring 19:11-21
za. 27/711:00u, deuren open 10:30uShabbat bijeenkomst. Torah Class for Children / Torah Klas voor Kinderen tijdens het onderwijs.Matot, Torah: Numeri 30:1-32:42, Haftarah: Jeremiah 1:1-2:3, B'rit Chadashah: Handelingen 9:1-22

Evenementen

Geen aankomende evenementen.

Contact

Contactgegevens

Bezoekadres
Minkemalaan 78
3446 GL Woerden
Telefoon: 03 48 - 41 28 07
Postadres
Postbus 527
3440 AM Woerden
Contactformulier
U kunt ook gebruikmaken van onderstaand contactformulier. Wij zullen uw vraag dan zo snel mogelijk beantwoorden.

Routebeschrijving

Per Trein
Uitgang zuidzijde.
Rechtdoor de Van der Valk Boumanlaan op.
Eerste straat links (Minkemalaan).
Aan de rechterhand is het kerkgebouw zichtbaar (tegenover het Minkemacollege).
Per Auto | A12:
Afrit 14 richting Woerden (Europabaan).
Alle stoplichten rechtdoor.
Op de rotonde rechtsaf richting Harmelen (Steinhagenseweg).
De weg vervolgen tot de volgende rotonde; deze rotonde rechtdoor en
daarna direct linksafslaan de Minkemalaan op.
Na 200 m. ziet u aan de linkerhand het kerkgebouw.
Er is parkeergelegenheid op naastgelegen parkeerterrein.
(Parkeren op eigen terrein uitsluitend voor wie slecht ter been zijn.)
Per Auto | A2:
Afrit 5 richting Breukelen – Kockengen.
Einde van de afrit rechtsaf (eerste afslag op de rotonde), onder het viaduct door. Linksaf op de rotonde (derde afslag), de Provincialeweg/N401 op.
Volg deze weg tot het einde, waar de weg overgaat in een rotonde. Ga links op de rotonde (tweede afslag), de Ingenieur Enschedeweg/N212 op.
Rijdt ook deze uit tot het einde, waar de weg overgaat in een rotonde. Ga rechts op de rotonde (eerste afslag), Geestdorp/N198 op.
Op de eerstvolgende rotonde linksaf (tweede afslag), de Steinhagenseweg op.
Volg deze weg tot de rotonde, en ga hier rechtsaf (eerste afslag), vervolgens direct links de Minkemalaan op.
Na 200m. ziet u het gebouw aan de linkerkant.
Er is parkeergelegenheid op het naastgelegen parkeerterrein.
(Parkeren op eigen terrein uitsluitend voor wie slecht ter been zijn.)

© Torah Life at the Cornerstone 2020